Doprevádzanie pri pôrode

Ako prebieha spolupráca?

1. Prvý kontakt - prvý kontakt odporúčame urobiť čo najskôr, aby bolo možné vytvoriť pre váš termín pôrodu predbežnú rezerváciu.

2. Úvodné stretnutie - dohodnite si úvodné stretnutie, na ktorom sa lepšie spoznáte s dulou, vyjasníte si spolu vaše očakávania a tiež možnosti a kompetencie duly.

3. Kontrakt - rozsah spolupráce s dulou bude obsahom písomnej dohody. Podpisom dohody a uhradením poplatku (zálohy za pôrod) máte potvrdenú rezerváciu a účasť duly pri vašom pôrode. Kontrakt bude obsahovať všetky podrobnosti týkajúce sa vašej vzájomnej spolupráce, vrátane situácie, ak by bolo potrebné dohodnúť zastupujúcu dulu.

4. Konzultácie k pôrodu - pred pôrodom sa uskutočnia podľa potreby 1 – 3 konzultácie. Cieľom je prekonzultovanie podrobností týkajúcich sa vášho pôrodu podľa pripraveného "pôrodného plánu", prípadne pomoc pri jeho zostavení, výber a nácvik úľavových techník k pôrodu a doplnenie ďalších informácií týkajúcich sa pôrodu podľa záujmu.

5. Telefonické poradenstvo – okrem osobných konzultácií vám môžeme poskytnúť v prípade potreby aj telefonické poradenstvo týkajúce sa tehotenstva, pôrodu, dojčenia a šestonedelia v rozsahu kompetencií duly.

6. Pohotovosť – dula si pre vás rezervuje obdobie minimálne týždeň pred a týždeň po vypočítanom termíne pôrodu, kedy bude odmietať služby iným klientkam; súčasne vám bude v rámci pohotovosti k dispozícii na mobilnom telefóne 24 hodín denne týždeň pred termínom pôrodu až do pôrodu.

7. Doprevádzanie pri pôrode - počas celého pôrodu poskytuje dula nepretržitú starostlivosť v zmysle emocionálnej, psychickej a fyzickej podpory v rozsahu kompetencií duly: dula vás počas pôrodu podporuje v tom, pre čo ste sa sama rozhodli a ak to váš zdravotný stav a stav dieťatka dovoľuje, dbá o to, aby boli vaše priania uskutočnené; dula vám počas pôrodu môže navrhnúť vhodné úľavové prostriedky, poskytnúť masáž a praktickú pomoc; dula prispieva k lepšej komunikácii medzi vami a zdravotníckym personálom a to najmä pretlmočením a vysvetlením situácie či odborných pojmov, ktorým nemusíte porozumieť; dula svojim pôsobením vytvára pokojnú atmosféru, podporuje prirodzené pôrodné procesy a poskytuje atmosféru bezpečia obom partnerom.

8. Popôrodná návšteva – popôrodná návšteva duly býva veľmi zmysluplná. Podľa vášho želania vás navštívi ešte na oddelení šestonedelia alebo až po prepustení z pôrodnice domov. Môžete si spolu prerozprávať váš pôrodný zážitok a môže vám doplniť tie časti pôrodu, na ktoré si z rôznych príčin celkom nepamätáte. Takýto rozhovor pomôže obom partnerom celý pôrodný zážitok lepšie spracovať a pochopiť a vaše sebavedomie sa môže posilniť. Ak sa počas pôrodu vyskytli nejaké komplikácie, môže vám pomôcť tento stav ľahšie prijať. V prípade potreby vám poskytne informácie a rady týkajúce sa šestonedelia i starostlivosti o bábätko, prípadne kontakt na ďalších odborníkov.